top of page

 

Bir şeylerden bağımsızlaşarak özgürleşmeye çalışmakla, özgür olmak birbirinden farklı olgulardır.  İnsan doğaya olan bağımlılığından kurtulabilmek için diğer insanlarla bir araya gelerek teknolojiyi geliştirmiş ancak yine de mutlu olup olmadığı sorusu ortaya çıkmıştır.
     
Gerçekten de kentlerdeki hızlı yaşam, geniş ailelerden daha küçük aile modeline geçiş, hızla değişen yaşam koşullarına uyum, insanlar arasındaki ilişkilerin nitelikleri ve daha sayabileceğimiz pek çok neden bireyleri karmaşa içine sürüklemektedir.
 
Aileden getirilen yaşam biçimi, genetik kodlar, üzerine sosyal yaşamdaki çatışmalar kişilerde zorlanmalar meydana getirmektedir.
 
Bireysel terapi , kişinin üstesinden gelemediği, günlük yaşamını  etkileyen, hatta sürdürmesine engel olan  her türlü soruna destek vermektir. Beslenme sorunları, depresyon, stres yönetimi bireysel terapinin konularındandır. Terapist gizlilik ilkeleri doğrultusunda birebir görüşmelerle kişiye uygun yol haritası konusunda danışana yardımcı olur. Daha yüksek bir yaşam kalitesi için yardım alınmalıdır.
 
 
- Depresyon
- Sigarayı bırakmada psikolojik destek
- Alışveriş bağımlılığı
- Beslenme sorunları
- Sosyal fobi
- Panik bozukluk
- Travma sonrası stres bozukluğu

 

 

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

bottom of page